Drygt fem procent av idrottsaktiva har utsatt för sexuella övergrepp

Nyheten publicerad | 2017-06-16

Fokus i avhandlingen har varit sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare. Idrottsaktiva har svarat på enkäter och genomfört intervjuer och resultatet visar att 5.5 procent blivit utsatta för sexuella trakasserier eller utnyttjande av tränare.
– Att verka på elitnivå innebär en hårdare och tuffare miljö som kan bli mer riskfylld. Då relationen mellan tränare och idrottsaktiv är mer fördjupad kan det medföra att det är mer vanligt med sexuella övergrepp inom elitidrotten, säger Susanne Johansson, doktorand vid GIH.

Avhandlingen bekräftar förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp idrotten i Sverige och syftet med avhandlingen har varit att undersöka de idrottsaktivas erfarenheter av sexuella relationer, förekomst av sexuella övergrepp och ökad kunskap om relationerna och övergreppen. Deltagarna i studien har valts ut i samarbete med Statistiska Centralbyrån där närmare 500 slumpmässigt utvalda 25-åriga män och kvinnor som är eller har tidigare varit elitaktiva har svarat på en enkät. Det genomfördes även djupintervjuer med elitidrottande kvinnor mellan 23 och 30 år som har haft en sexuell relation med sin tränare under sin idrottskarriär.

Läs hela pressmeddelandet