Två masterstudenter fick stipendium till Stanford

Nyheten publicerad | 2016-10-14

Bild på Olof Södergård, MIkael Mattsson och Tom Manselin i StanfordTom Manselin och Olof Södergård, två masterstudenter i idrottsvetenskap vid GIH, fick Summer Internship stipendium vid Stanford. Det innebar att de tillbringade tre månader med att utbilda sig och bedriva forskning vid ett av världens mest prestigefyllda universitet. De bidrog även till Mikael Mattssons forskningsprojekt om gener hos elitidrottare.

Efter det att Tom Manselin och Olof Södergård gick tränarprogrammet valde de att forska vidare och sökte till masterutbildningen vid GIH.
– Jag och Olof var involverad i  Mikael Mattssons projekt, vilket var en bidragande orsak till varför de valde oss till stipendiet, säger Tom Manselin.

Ett tiotal försökspersoner utförde kontorsliknande aktiviteter

Bild på försökspersoner vid testerna i StanfordUnder tre månader ansvarade Tom och Olof för att 30-40 försökspersoner i åldern 20-60 år under 90 minuter utförde olika kontorsliknande aktiviteter som att sitta, stå, hämta kaffe och utskrifter samt att genomföra ett gångtest. Försökspersonerna hade på sig flera aktivitetsmätare som mätte pulsen i handleden samt gav ett värde på energiförbrukningen. De hade även på sig en mobil syreupptagningsutrustning för att kunna mäta den faktiska energiförbrukningen. För att undersöka tillförlitligheten samlades det in data och statistik som sedan Tom och Olof analyserade.

– För att få fram ett upplägg som fungerade gjorde vi först en pilotstudie på oss själva för att säkerställa att både protokollet och testförfarandet var genomförbart, säger Olof Södergård. Sedan diskuterade vi detta med Mikael Mattsson, men den som hade det slutgiltiga ordet var Euan Ashley som var ansvarig för avdelningen.

Expertstöd till kardiovaskulära institutionen

Bild från Standfords träningsstadiumDen andra forskningsdelen var att vara expertstöd åt den kardiovaskulära medicinska institutionen.

– Både jag och Tom är kunniga inom idrottsfysiologi och specifikt just den här testverksamheten. Vi kunde bidra till de läkare, doktorander och analytiker som arbetade vid institutionen. Vi gick tillsammans igenom olika patientfall med hjärtproblem för att till exempel diskutera vilken utrustning samt upplägg som är bäst lämpad för tester av syreupptagning, säger Olof Södergård.

De båda medger att det i början var svårt med de engelska medicinska termerna, men att de snabbt vande sig. De vande sig så pass att när de diskuterade forskning ibland valde att prata engelska med varandra för att underlätta förståelsen.

Bidra till Mikael Mattssons forskningsprojekt

Den tredje forskningsdelen de utförde vid Stanford var att stötta Mikael Mattsson i hans forskningsprojekt om olika elitidrottares genuppsättning. Olof har tidigare bidragit till Mikaels projekt vid GIH och hjälpt till att kontakta och samla in DNA-prover från elitidrottare så startsträckan var kort.

Bild på Olof Södergård och Tom Manselin med diplomen från StandfordPå Stanford finns 16 nobelpristagare och här går över 15 000 studenter. Här har flera idrottsstjärnor gått som Tiger Woods, John McEnroe och universitetet har även fått ett tiotal OS-medaljer. Här har även många kända politiker gått som Japans premiärminister Yukio Hatoyama och USA:s före detta president Herbert Hoover. Tom och Olof bodde i närheten av Campus och vande sig snabbt vid det vackra vädret. De tog även del av de amerikanska sporterna som baseball, amerikansk fotboll och försökte lära sig att surfa.

Idag arbetar Olof Södergård på Löplabbet med deras fysiologiska tester och Tom Manselin jobbar på RF:s antidopingavdelning. Båda hjälper Filip Larsen på GIH och Peter Lindholm från KI med deras pågående forskning om träning med extra tillförsel av syrgas. Båda medger dock att de saknar GIH:s familjära och inspirerande miljö.