Susanne Johansson om sexuella riktlinjer i SR

Nyheten publicerad | 2016-03-11

Susanne Johansson forskar vid GIH om sexuella relationer i idrottsrörelsen. Hon uttalar sig i SR om de nya riktlinjerna som föreningen Aktiv Ungdom, en paraplyorganisation för lokala idrottsföreningar runt om i landet, vill genomföra med anledning av den kampsportstränare som kunde fortsätta träna ungdomar trots att han stod anklagad för våldtäkt mot en 11-årig elev.

Inom elitidrotten ökar förutsättningarna för sexuella övergrepp då tränare och idrottare har en tätare relation och där prestation ligger i fokus. Tyvärr finns det en kultur inom elitidrotten att bita ihop, vilket kan påverka även relationen med tränaren, säger Susanne Johansson.

Diskussionen handlar även om hur idrottsföreningar själva kan arbeta för att undvika sexuella övergrepp genom att ta fram riktlinjer och även uppmuntra till att göra en oros-anmälan till Socialtjänsten.

Lyssna på inslaget från P1 Morgon