Stillasittande ökar ohälsan

Nyheten publicerad | 2016-04-05

Vi sitter ned i genomsnitt tio timmar om dagen vilket har negativa effekter på vår hälsa som kärlsjukdomar som omfattar stroke och hjärtinfarkt och som också kan bidra till utvecklingen av demens.

Nya vetenskapliga rön pekar dock på att det kan finnas ett samband mellan sämre hälsa och en arbetssituation med mycket stress och högt ställda krav, men där medarbetarna samtidigt har små möjligheter att påverka hur jobbet organiseras.

– Studier har visat att den sortens jobbsituation ökar risken för att man i framtiden blir inaktiv och inte motionerar under sin fritid, vilket i sin tur ökar riskerna för att drabbas av kärlsjukdomar, säger Maria Ekblom.

Men det går att minska hälsoriskerna genom att se till att ta pauser och att byta arbetsställning.

– Om du har ett höj- och sänkbart skrivbord är det bra att växla mellan att jobba sittande och stående. Att arbeta stående längre perioder ger ingen större effekt – det viktiga är just att byta arbetsställning.

I artikeln från Dagens Nyheter får du även tips på enkla övningar på arbetsplatsen