Sprängningar vid Musikhögskolan bredvid GIH

Nyheten publicerad | 2016-10-06

Sprängningar i området vid Musikhögskolan kan störa även GIH. Gångbron över Lidingöbron är avstängd under cirka 5 år till 2021.

Följande information kommer från Veidekke:

I första delen av oktober startar arbetet med sprängning på området vid Kungliga Musikhögskolan. I början kommer försiktig sprängning att ske nära KMH och intill Svea Torn och de befintliga bostadshusen, vartefter det blir en ökad aktivitet mot Lidingövägen. Sprängningsarbetena pågår totalt i cirka sex månader. 

Tider för sprängningar

Tider för sprängningarna blir preliminärt fyra gånger per vardag. De kan dock flyttas eller utökas, eller minskas i antal beroende på omständigheterna och hur försiktigt vi måste gå fram. Generellt innebär försiktigare sprängning med mindre salvor att något tätare skjuttider kan förekomma. Om en skjuttid av olika skäl inte blir av kommer detta inte meddelas. Kommande veckas skjuttider kommer aviseras torsdag kväll inför nästkommande vecka på www.sveakvarteren.se.

Säkerhet

Vakter finns utspridda inför varje sprängningstillfälle då även korta ljudsignaler ljuder. När det är klart ljuder en lång ton. Vakterna kommer säkerställa att ingen person befinner sig inom riskområdet som är 50 m. För allas säkerhet och mindre störningar ber vi alla att respektera vakternas anvisningar. 

Informationsplats finns på www.sveakvarteren.se