Ska regeringen lägga sig i var Högskolan Dalarna ska ligga?

Nyheten publicerad | 2016-10-14

Högskolan Dalarna har utrett huruvida den ska vara belägen i både Falun och Borlänge eller koncentreras till Falun. Igår kom beskedet att regeringen har beslutat att den ska ligga både i Falun och Borlänge något som Karin Larsén vid GIH och 35 andra rektorer från Sveriges högskolor och universitet ifrågasätter.

Detta beslut strider mot Högskolelagen 2 kap 5§ där det står att en högskolas rektor och styrelse beslutar om sin interna organisation. Principen om autonomi för högskolor och universitet är mycket gammal och hyllas över hela världen. Dessutom är Sveriges position som är underställd regeringen är kraftigt ifrågasatt vid en internationell jämförelse. Att regeringen valt att agera som den gjort i detta beslut är extra anmärkningsvärt då ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i uttalade sig i Riksdagen i december 2015 att en högskola har en stor grad av självständighet, bland annat när det gäller sin strategiska planering, vilket regeringen ska värna om.

Läs debattartikeln från Dalarnas Tidning