Sammanställd bok om forskarskolan

Nyheten publicerad | 2016-03-23

Den sammanställda boken "Hur är det i praktiken" om forskarskolan vänder sig till lärare och lärarstudenter i idrott och hälsa. Syftet är att dessa forskningsresultat kan leda till reflektion, diskussioner och nyanserade beslut hos lärare, vilket i sin tur förväntas leda till nya och innovativa sätt att undervisa.

Denna sammanställda bok "Hur är det i praktiken" om forskarskolan vänder sig till lärare och lärarstudenter i idrott och hälsa. Elva lärare som medverkat i forskarskolan har skrivit varsitt kapitel. Boken inleds med ett kapitel om kunskapen om idrott och hälsa innan forskarskolan startade, vilket är skrivet av forskarskolans styrgrupp, tillika bokens redaktionskommitté.

Läs mer om boken som sammanställer forskarskolans forskningsresultat