Renovering av GIH-badet

Nyheten publicerad | 2016-07-05

Rivningsarbetet av GIH-badet som drivs av Stockholms stad påbörjas under hösten 2016 enligt preliminär tidplan från Akademiska Hus.

I samband med detta kommer större fordon att köra på gångvägen mellan tennisbanan och gymnastiksalarna för tömningar av containrar. Det innebär att vägen till GIH från KTH och Lill-Jansskogen (Drottning Sofias väg) har begränsad framkomlighet under renoveringsperioden, exakt hur det blir är ännu inte klart.

Mer information från Akademiska hus.