Rektor Karin Larsén om skelett på skolor

Nyheten publicerad | 2016-11-18

Bild på Karin LarsénVetandets värld har gjort en sammanställning över hur många av Sveriges 30 äldre gymnasieskolor som har skelett och foster och resultat visar att över hälften av skolorna har mänskliga skelett och foster i gamla skolsamlingar, som numera sällan används.

Detta har lett till att Vetandets värld har sänt ett radioprogram som handlar om undanställda skelett i skolorna och ibland har skolledningen undrat vad man ska göra med dem då det inte finns några tydliga riktlinjer.

För att diskutera denna fråga fanns i studion Thomas Söderqvist, professor i medicinhistoria och chef för medicinsk Museion i Köpenhamn, Karin Larsén, rektor för Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, och Solveig Jülich, professor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, som själv forskar om fosterforskningens historia.

Behövs riktlinjer för att ta hand om skeletten?

Enligt Karin Larsén är det ett problem i dag för Sveriges skolor om dessa skelett inte används och att det inte finns några riktlinjer för hur dessa ska hanteras på ett etiskt sätt.

– I samband med en ombyggnation vid GIH hittade vi ett skelett som vi funderade på hur vi etiskt skulle ta hand om då det inte längre behövdes i vår utbildning. Vi tillfrågade departementet med fick ingen vidare riktlinje, men de uppmanade oss att hitta en värdig mottagare. Som tur är så var detta skelett märkt som en samisk kvinna så vi vände oss till det samiska museet Ájtte, säger Karin Larsén.

Är det nödvändigt att ha riktiga skelett i stället för plastskelett?

Vissa utbildningar behöver mänskliga donerade kroppar, som till exempel läkar- och tandläkarprogrammet samt sjukgymnast. På GIH har vi gjort den bedömningen att vi inte är i behov av den detaljkunskapen, men det vore bra om det togs ett nationellt ansvar så att inte skeletten hanteras oetiskt och att vi vet hur vi ska göra oss av med dessa på ett etiskt sätt.

Lyssna på hela diskussionen på radioprogrammet Vetandets värld