Regeringen satsar på GIH

Nyheten publicerad | 2016-09-21

Budgetpropositionens utfall visade sig positiv för Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH, som fick totalt 75 utbildningsplatser inom lärarutbildningen. Anledningen till den positiva utdelningen är den satsning som regeringen gjort för att möta bristen på lärare inom skolan.
– Det är efterlängtat att regeringen inser GIH:s viktiga uppgift för både samhället och individen. Vi tar oss an denna utmaning med ett stort engagemang, säger Karin Larsén, rektor vid GIH.

Igår presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017 och i denna gavs GIH ett utökat uppdrag inom ramen för den utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna som startar i början av 2017 och pågår under en fyraårsperiod. För att möta lärarbristen har regeringen valt att satsa på att utöka antalet nybörjarplatser vid lärarutbildningarna samt vad gäller kompetensutvecklade utbildning. Av de totalt 3 600 nya utbildningsplatser som ska tillföras sektorn fram till 2021 blev fördelningen 75 nya platser till GIH.

Läs pressmeddelandet om budgetpropositionen