Ställ bilen – välj cykeln

Nyheten publicerad | 2016-09-12

Bild på Peter SchantzProfessor Peter Schantz diskuterade cykelpendling i TV4 Nyhetsmorgon med infrastrukturminister Anna Johansson. GIH:s nya forskning visar att om de 110 000 bilister som har mindre än 30 minuters cykelväg till jobbet i stället cyklar så är den hälsoekonomiska vinster 2,5 miljarder kronor.
– Här är det viktigt att även se till att den fysiska aktiviteten bidrar till ökad hälsa, vilket är viktigt när sjukskrivningarna ökar, säger Peter Schantz.

Han berättar även att många vill kunna cykla till en pendeltågsstation och ta med cykeln för att lättare kunna cykla till arbetet. Infrastrukturministern Anna Johansson bekräftar att cykling är bra för hälsan och att trafik- och stadsplanering har blivit bättre i flera städer, men att i politiken har bilen varit norm.

– Men varför väljer regeringens hälsosatsning att investera 700 miljoner kronor i miljöbilspremie i stället för elcykelpremie? Här är det viktigt att regeringen tar sitt ansvar även för klimatet, säger Peter Schantz.

Anna Johansson framhäver här att det är första gången som regeringen tar fram en nationell cykelstrategi:
– Strategin är en bred bas där det tas fram vad som ska göras, på vilka områden och vem som ska ansvara för det som ska göras.

En rekommendation från Peter Schantz är att ha tydliga mål med för ökad cykling och utse en myndighet som är ansvarig – annars blir det bara ytterligare en hyllvärmare...

Se inslaget i TV4 Nyhetsmorgon