Professor Håkan Larsson utreder VFU

Nyheten publicerad | 2016-11-16

Bild på Håkan LarssonProfessor Håkan Larsson utreder den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom universitetens lärarutbildningar.

– Till exempel utreds om det är fördelaktigt eller negativt att koncentrera studenterna till samma förskola eller skola genom hela utbildningen. Det gäller även att se till för- och nackdelar med att profilera VFU mot respektive lärarutbildning och att säkerställa att VFU håller en hög kvalitet.

Idag är processen komplicerad där över 5 000 lärarstudenter gör VFU vid 1 000 skolor i 40 kommuner.
– Universitetet placerar studenter vid övningsskolorna medan kommunerna sköter övrig fördelning. En portal matchar studenterna utifrån program, ämnesinriktning och restid. Det är ett stort arrangemang med många perspektiv att beakta, jämfört med GIH som har 600 lärarstudenter och enbart inriktningen idrott och hälsa. Ett samverkansavtal mellan länets lärosäten och kommunerna stärker det ömsesidiga ansvaret.

Läs artikeln i Stockholms universitets webbplats