Prins Daniel besökte GIH

Nyheten publicerad | 2016-10-10

Prins Daniel framför GIH med rektor Karin Larsén och styrelseordförande Björn ErikssonSyftet med besöket var att ge Prinsen en inblick i GIH:s pågående forskning kring barns hälsa och att ta del av den undervisning som bedrivs. Prins Daniel var väldigt intresserad och ställde många frågor till både medarbetare och studenter vid besöket den 6 oktober.
– Det är en stor ära att prins Daniel besöker GIH så att vi kan informera om vår framstående forskning inom barns fysiska aktivitet och hälsa ur såväl pedagogiska som fysiologiska aspekter – ämnen där prins Daniel har stor kunskap i och är mycket intresserad av, säger rektor Karin Larsén.

Styrelseordförande Björn Eriksson och rektor Karin Larsén inledde med att berätta om orsaken till att GIH grundades1813 av Pehr Henrik Ling, nämligen den dåliga folkhälsan. Här presenterades verksamhetens bredd inom ämnesområdet Idrott, fysisk aktivitet och hälsa både inom forskningen och grundutbildningen. Prinsen fick sedan höra fyra korta föreläsningar av GIH:s forskare före en rundvandring i lokalerna för att se undervisning och praktisk laboratoriemiljö.

Bild på prins DanielProfessor Karin Redelius problematiserade barnkonventionens tillämpning inom idrotten. Ett exempel är att när barn och ungdomar väljs ut för elitsatsning görs det oftast tidigt i åldrarna och de som är födda i början av året prioriteras. Om selektering görs innan puberteten förväxlas ofta talang med fysisk mognad och många av dagens stora elitidrottare och landslagsspelare har specialiserat sig så sent som vid 16-17 års ålder. Andra exempel är hur ett barns sociala situation påverkar möjligheten att delta i organiserad idrott.

Fil. dr. Anna Tidéns föreläsning utgick från hur man kan mäta och bedöma barns och ungas motorik och rörelseförmåga – ett område som är komplext och där resultaten många gånger är missvisande då de rörelseuppgifter som ingår i testmetoderna ofta är relaterade till en smal idrottskontext. Alla de rörelseformer som rörelseförmåga kan tänkas inrymma återfinns inte i testerna. Dessutom är det många andra variabler som påverkar ett barns möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Om vi vill att barn ska vilja vara fysiskt aktiva handlar det många gånger om att skapa positiva rörelseminnen och att utveckla stimulerande, spännande och pedagogiska miljöer för att stimulera till rörelseutveckling.

Docent Örjan Ekbloms föreläsning kretsade kring hur mycket barn bör röra på sig för att få specifika effekter, till exempel inlärning. Studier visar bland annat att två aktivitetspass är bättre än ett, men att det tycks behövas 40 minuters fysisk aktivitet för att öka arbetsminnet. Träning har även en positiv effekt på den mentala hälsan, framför allt för högstadieelever till skillnad från låg- och mellanstadieelever.

Med. dr. Elin Ekblom Bak fokuserade på barns stillasittande och summerade den befintliga evidensen för stillasittandets betydelse för barns hälsa. Totalt dagligt stillasittande mätt med rörelsemätare har få och svaga samband med övervikt/fetma och metabol hälsa. Däremot kan det finnas ett samband mellan för mycket tv-tittande eller skärmtid med bland annat övervikt, låg kondition, sämre skolprestation och sämre kognitiv utveckling.

Bild när en student med ögonbindel åker banaPrinsens besökte sedan praktisk undervisning i en av gymnastiksalarna där högskoleadjunkt fil. mag. Rudi Zangerl visade hur studenter som går ämneslärarprogrammet får lära sig att samarbeta. Undervisningen kallas Operation Rädda Bollen där de byggt en hinderbana som bestod av slussar, sankmark, tunnlar, stup och en klättervägg där studenterna skulle hjälpa varandra över hindren. Klassen delas in i grupper med sex personer där en har ögonbindel, en är lagledare, en är observatör och en är pepparen som ser till Bild när Rudi Zangerl förklarar Operation Rädda Bollen för prins Danielatt gruppen har en god stämning. På olika ställen i hinderbanan finns bilder, ledtrådar och pusselbitar som studenterna ska memorisera för att lösa gåtan. På bilden åker en student med ögonbindel gunga och studenter både skjutsar iv äg och tar emot. 

Sista besöket var i Idrottslaboratoriet LTIV där med. dr. Niklas Psilander förklarade att labbet används av både studenter och forskare för såväl avancerade laboratorietester som funktionella Bild på när prins Daniel provar Pyramidtestetfälttester med inriktning mot styrka, aerob och anaerob kapacitet. Här finns även pyramidtestet som GIH tagit fram. Genom att gå upp och ner i fem minuter får man fram lätt fram styrka och kondition. Detta test används av professionella fotbollsspelare, studenter i deras projekt och de seniorer som tränar i GIH:s Hälsoprojektet. Förhoppningen är även att detta test kan genomföras på barn. Prins Daniel provade några rundor där prinsen tillsammans med Niklas Psilander mätte hastigheten med en graf på datorskärmen. Här finns även ett klimatrum därBild på när prins Daniel testar sin handstyrka man med en utandningsmask kan mäta hur mycket syre och energi man gör av men. Detta kan mätas antingen på cykel eller löpband. Prinsens besök avslutades med en tvekamp i handstyrka mot Nikas Psilander där prinsen vann med en handstyrka på över 600 Newton, vilket kan jämföras med ett normalvärde för män med ett mått på cirka 400 Newton.