Ny formel i Ekblom-Bak testet

Nyheten publicerad | 2016-09-12

År 2016 publicerades en ny beräkningsekvation för Ekblom-Bak testet. Den nya ekvationen är en vidareutveckling av originalekvationen som publicerades år 2012. Detta har medfört att testets precision att beräkna VO2max har förbättrats. Dessutom har det valida spannet ökat, både vad gäller VO2max (19-76 ml·min-1·kg-1) och ålder (20-86 år).

Ekblom-Bak testet är ett enkelt, icke maximalt cykelergometertest för beräkning av kondition (VO2max). Det kräver varken avancerad laboratorieutrustning eller arbetsfysiologiska expertkunskaper och innebär en låg risk för testpersonen. Testet är passande för situationer där man behöver bestämma maximal syreupptagningsförmåga, men varken vill eller har möjlighet att genomföra ett maximalt test, till exempel vid en hälsoundersökning.

Läs mer om den nya ekvationen i Ekblom-Bak testet.