Minnesruna över Irma Åstrand

Nyheten publicerad | 2016-10-20

Professor emerita Irma Åstrand blev 89 år och avled den 4 oktober i Näsby Park. Närmast sörjande är barnen Elin och Per med familjer. Hon studerade vid GIH år 1946-48, varefter hon blev amanuens vid dess fysiologiska institution som hade byggts upp av professor Erik Hohwü Christensen.

Irma Åstrand är mest känd inom kroppsövningsfältet för ett ergometercykeltest där den maximala syreupptagningsförmågan kan beräknas från hjärtfrekvensen vid ett submaximalt arbete. Det kallas för Åstrandtestet, och är sannolikt ett av de mest använda arbetsfysiologiska testen i världen. Det presenterades år 1954 i en artikel som hon skrev tillsammans med Per-Olof Åstrand, som var hennes handledare och senare även blev hennes make.

Läs hela minnesrunan skriven av Eva Blomstrand, Björn Ekblom, Rune Hedman och Peter Schantz