Mikael Mattsson om pulsklockor

Nyheten publicerad | 2016-02-15

I de mätningar som Mikael Mattsson genomfört visar att pulsklockor och aktivitetsarmband kan mäta fel med så mycket som 50 procent. Största problemet för en individ som förlitar sig på dessa klockor är om felberäkningar medför vissa beteendeförändringar.

– Största nyttan är att använda klockorna ur ett pedagogiskt syfte för att inse hur mycket av den vakna tiden vi sitter, säger Mikael Mattsson.

 

Se inslaget från Vetenskapens värld