Mikael Mattsson om genetiska förmåner

Nyheten publicerad | 2016-02-26

Bild på Mikael MattssonI handeln finns många gentester att köpa för att utreda om man har talang för någon speciell idrott. Här testas framför allt genen ACTN3, vilket majoriteten av jordens befolkning har... Däremot har en mindre del av världens population en muterad variant och därigenom talang för uthållighetsträning.

Mikael Mattsson, tillsammans med andra forskare, ansvarar för ett forskningsprojekt om dessa gener hos elitidrottare.

– Vi är i insamlingsfasen av data, men än så länge har vi funnit över 9 000 varianter av gener som aldrig tidigare har rapporterats i de här sammanhangen. Eftersom vi tittar på en extrem grupp är det sannolikt att åtminstone vissa av alla dessa varianter ger stor effekt på hur man svarar på träning, säger Mikael Mattsson.

Läs hela artikeln i Upsala Nya Tidning