Måste OS i Rio ställas in eller flytta?

Nyheten publicerad | 2016-02-16

Leif Yttergren, docent i idrottshistoria, uttalar sig i Godmorgon Världen om risken för att drabbas av Zika-viruset.
– Från att ha varit några myggstick i Rio är detta på väg att bli en jättehändelse, där vi ser ett scenario att OS kanske måste flytta. Men det är inte bara de aktiva utan även publiken som kan drabbas.

Ett alternativ, enligt Leif Yttergren, är Peking som har både anläggningarna och förutsättningarna att arrangera ett OS på kort varsel.

Lyssna på inslaget från Godmorgon Världen