Malin Träff utsedd som vinnare av Årets uppsats

Nyheten publicerad | 2016-09-21

Varje år delar SVEBI ut priset till Årets uppsats på avancerad nivå. I år går priset till Malin Träff vars bidrag skrevs när Malin var verksam vid GIH. Malin Träffs uppsats ”Att få bli det bästa jag kan bli – en fenomenologisk studie av livskvalitet i en svensk elitidrottskontext” var den som juryn valde att utse som vinnare.

– Jag försökte greppa frågan om "det goda livet" från två håll; från individ- respektive samhällsnivå. Var för sig riskerar perspektiven annars att bli för platta. För mig är det ett sätt att visa på hur detta och alla fenomen är komplexa och har olika sidor och nyanser. Min förhoppning är att uppsatsen kan lyfta frågor om ansvar på individ- och samhällsnivå, både inom idrottsrörelsen och utanför, säger Malin Träff.

Läs pressmeddelandet om SVEBIs Årets uppsats