Läs om den akademiska högtiden

Nyheten publicerad | 2016-04-20

Lördagen den 14 maj arrangerar GIH akademisk högtid. Under högtiden installeras professorer, doktorer och hedersdoktor promoveras samt docenter och de licentiander som disputerats uppmärksammas. Dagen inleds klockan 10:00 med en föreläsning av hedersdoktorn David Costill och därefter tar de öppna installationsföreläsningar vid. Dessutom uppmärksammas de forskare vid GIH som fått vetenskapliga priser.

Anledningen till att den akademiska högtiden äger rum i maj är för att GIH bildades den 5 maj 1813. Då grundade Linggymnastikens fader Pehr Henrik Ling GIH på inrådan av den svenska kungen Karl XIII. Då högskolan varit verksam i över 200 år gör det GIH till världens äldsta idrottshögskola.

Läs om den akademiska högtiden och ta del av programmet för de Öppna föreläsningarna