Komplext och orättvist att bedöma ungas rörelseförmågor

Nyheten publicerad | 2016-03-11

Anna Tidéns avhandling behandlar den problematik som framkommer när barns och ungdomars rörelseförmåga bedöms. Resultatet visar att de motorik- och rörelsetester som används i forskning och undervisning gynnar de som redan är aktiva i traditionella idrotter.

I studien framkommer också att de senaste kursplanerna i idrott och hälsa har en mer holistisk framskrivning av rörelseförmåga, vilken kan vara svår att bedöma och betygsätta för lärare i ett målstyrt betygsystem.

– Lärare i idrott och hälsa har en svår uppgift att lösa i praktiken då de å ena sidan ska utveckla intressen, kunskaper och förmågor för en fysiskt aktiv livsstil och å andra sidan betygsätta dessa, säger Anna Tidén.

Läs pressmeddelandet och ta del av avhandlingen