Håkan Larsson uttalar sig om könsuppdelad idrottsundervisning

Nyheten publicerad | 2016-08-29

Bild på Håkan Larsson"Skolan gör eleverna en björntjänst", det säger professor Håkan Larsson med anledning av att Skolinspektionen har låtit den muslimska skolan få ha könsuppdelad undervisning i idrott och hälsa:
– Om eleverna upplever obehag i könsblandade situationer bör skolan hjälpa dem att umgås på ett jämbördigt sätt, men detta bör vara en tillfällig lösning där obekväma personer får möjlighet att öva upp sin förmåga och sitt självförtroende, i syfte för en senare integrering.

När flickorna har idrott och hälsa har pojkarna matte och tvärtom. Könsuppdelad idrottsundervisning är en del av den muslimska profilen, liksom bönerummet och den fläskfria skolmaten. Pojkarna undervisas av manliga och flickor av kvinnliga idrottslärare.

Skolan har blivit anmäld till Skolinspektionen som menar att skolan motverkar traditionella könsmönster, men skolans rektor menar att många skulle utebli från idrottsundervisningen om det var gemensamt för pojkar och flickor. Skolinspektionen ger rektorn rätt i det "aktuella fallet". Enligt Håkan Larsson innebär denna formulering en avvägning mellan jämställdhet och religionsfrihet.

– Hade det här varit en annan skola så hade beslutet blivit att skolan måste jobba med sina jämställdhetsproblem och lösa dem.

Läs hela artikeln i tidningen Mivida