Håkan Larsson uttalar sig om idrott och hälsa i skolan

Nyheten publicerad | 2016-03-08

I Aktuellts inslag lyfts det fram att enligt en undersökning som EU-kommissionen gjort ligger Sverige bland de länder som har minst timmar i idrott och hälsa i grundskolan. Dessutom saknar hälften av Sveriges idrottslärare utbildning i ämnet.

– Det kan påverka kvaliteten då de outbildade lärarna i idrott och hälsa inte har kompetensen och är inte insatta i de mål som läroplanen satt upp. Detta kan medföra att det blir svårt för lärarna att sätta rättvisa betyg, säger Håkan Larsson, forskare i idrottspedagogik.

Se hela inslaget från Aktuellt