Forskningsprojekt om tv-spel

Nyheten publicerad | 2016-02-29

GIH:s forskare är med i den studie som visar att det finns både för- och nackdelar med tv-spel i skolan. Fördelen med spelen i idrott- och hälsalektioner är att de kan användas som hjälpmedel för att lära barn och ungdomar dansa. Nackdelen är att vissa spel ger poäng när man förbränner kalorier.

Mikael Quennerstedt är professor i idrott vid Örebro universitet och leder projektet tillsammans med forskare från GIH, Uppsala universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Dalarna. Tv-spel används redan nu i Australien, England, USA och Singapore. Syftet med projektet är att undersöka om det går att få fram en vetenskaplig grund vad gäller för- och nackdelar med tv-spelen innan det i större utsträckning införs i svenska skolor. De forskare från GIH som medverkat har varit lic-doktoranden Béatrice Gibbs samt forskarna Åsa Bäckström och Jane Meckbach.

Fokus har varit att se vad barn och unga lär sig av spelen. Spelen innehåller både beröm och kritik och du blir påmind om du inte har spelat på ett tag. Tv-spelen kan ses som en motvikt mot de traditionella bollspelen som i många år dominerat undervisning i idrott och hälsa, menar Quennerstedt.

Kom och lyssna på gymnasielektor Béatrice Gibbs föreläsning "Dansspel som läromedel" den 2 april klockan 11:00 i GIH:s aula.

Mer information om Öppna föreläsningar på GIH

Läs om projektet på SVT:s webbplats

Läs även Aftonbladets publicering om tv-spel