Förbättrar syrgas prestationen?

Nyheten publicerad | 2016-04-25

Vältränade idrottare som andas syrgas ökar omedelbart prestationen. Det innebär att idrottaren kan träna hårdare och längre, men trots det är metoden inte dopingklassad. Under tävlingar skulle syrgasandning ha en signifikant effekt, men som träningsmetod är det oklart om det är mer effektivt än vanlig luft.

– Just nu pågår en intensiv debatt efter att flera elitidrottare använt syrgas för att förbereda sig inför tävlingar och det är bra att syrgasträning tas upp och diskuteras, säger Daniele Cardinale, doktorand vid GIH, som studerar hur syrgastillförsel fungerar, effekten av syrgasträning och eventuella skaderisker.

Anledningen till att syrgastillförsel används är att utövare kan arbeta med en högre intensitet på 3-6 procent samt kan förlänga tiden till utmattningen. De akuta förbättringarna är så pass stora att det skulle vara orättvist om några idrottsmän skulle tävla med syrgastillförsel.

Läs hela pressmeddelandet om syrgastillförsel