Effekten av styrketräning – förstärks av leucin och hämmas inte av konditionsträning

Nyheten publicerad | 2016-04-01

Marcus Mobergs avhandling "Effects of exercise and amino acid intake on mechanisms regulating protein synthesis and breakdown in human muscle" handlar om att muskelmassan är beroende på förhållandet mellan uppbyggnaden och nedbrytningen av muskelprotein, vilka är två processer som pågår konstant. Syftet med denna avhandling var att förstå de bakomliggande mekanismerna som styr muskeltillväxten och hur dessa processer påverkas av olika typer av träning och aminosyror.

– Det finns en uppfattning att man inte ska konditionsträna innan styrketräning då det kan hämma muskeltillväxten, men resultaten i denna avhandling tyder på att det går att kombinera. Dessutom framkommer det att ett tillskott av essentiella aminosyror ger kraftigast förstärkning av styrketräningseffekten och inte enbart leucin även om den aminosyran har en mycket central roll, säger Marcus Moberg.

Läs hela pressmeddelandet om Marcus Mobergs avhandling