Dokumentation från GIH:s seminarier i Almedalen

Nyheten publicerad | 2016-07-14

GIH anordnade i år två seminarier "Gå och cykla i Agenda 2030" och "Vardagsmotion och mental hälsa". Båda lockade många deltagare och det var sakliga och avspända samtal med deltagare i panelen.

I "Gå och cykla i Agenda 2030" diskuterades hur urbaniseringen påverkar både Stockholm och övriga städer. Genom att cykla/promenera till och från jobbet/skolan ökas tryggheten och folkhälsan och dessutom förbättras klimatet. Med Agenda 2030 vill regeringen nå de globala klimatmålen och samtalet handlar om hur förbättrad tillgänglighet och säkerhet för cykel- och gångvägar kan bidra till att nå några av dessa 17 mål.

Arbetsbelastning, vardagsstress och psykisk ohälsa ökar i samhället. Forskning visar att fysisk aktivitet kan skydda mot mental hälsa och milda depressioner. Detta samtal handlade om hur man kan underlätta beteendeförändringar som främjar mental hälsa och prestation.

Ta del av filmer, text, uttalanden och bilder från de två seminarierna.