David Costill hedersdoktor vid GIH

Nyheten publicerad | 2016-05-13

I samband med GIH:s Akademiska högtid den 14 maj utses David Costill, professor emeritus vid Ball State University i USA. Hans böcker inom fysiologi är internationellt kända och textboken "Physiology of Sport and Exercise" har översatts till fjorton språk.
– Att bli utsedd till hedersdoktor av GIH är lika viktigt för mig som det är för advokater att bli Harvards hedersdoktor, säger David Costill.

David Costills stora vetenskapliga produktion innehåller bland annat handledning av 32 doktorander och över 430 peer reviewed granskade vetenskapliga artiklar i ämnet idrottsfysiologi. Under 1970-talet var han gästforskare vid GIH, han undervisade studenter och hade nära samarbeten med forskarna.

Läs hela pressmeddelandet om GIH:s hedersdoktor