Är heart rate variability ett luftslott?

Nyheten publicerad | 2016-01-04

Bild på Mikael MattssonMikael Mattson, forskare vid GIH, uttalar sig i tidningen Outside om heart rate, som är en metod som mäter tiden mellan hjärtslagen. Metoden används för att diagnosticera överträning och har på kort sikt blivit väldigt populär.

- De som säljer tester och analyser utgår från att det finns fasta värden. Problemet är att det inte riktigt finns stöd för det i forskningen", säger Mikael Mattsson.

Men enligt Mikael så betyder det inte att heart rate variability är ett luftslott utan det är förändringen över tid som är intressant. 

- Om en person har haft en hård träningsvecka kommer personen att ha mindre variabilitet och då är det lätt att dra slutsatsen att personen är övertränad, vilket är en felaktig slutsats.

Läs hela artikeln om heart rate och överträning i tidningen Outside