Är elitidrott en hälsosam sysselsättning?

Nyheten publicerad | 2016-04-08

 Bild på Suzanne LundvalDen frågan ställer sig redaktörstrion Baker, Safai & Fraser-Thomas i boken Health and Elite Sport. Suzanne Lundvall, prefekt och forskare vid GIH, har recenserat denna bok och på Idrottsforums webbplats står att läsa att bokens innehåll kan bidra till att öka dels vår kunskap om elitidrottens utövare, dels idrottens, tillika hälsans, sociologi.

Recensionen belyser inte varje kapitel för sig utan består av nedslag för att synliggöra både kända och okända slutsatser kring elitidrottande och hälsa samt behov av mer kunskap.

När författarna skriver om "culture of risk" talar man inte om hälsa och välbefinnande trots att även tillbaka efter skada är en central del i boken. Ett annat outforskat område är beslutsfattares förhållningssätt till elitidrotten där många politiker verkar tro att ett OS bidrar till att öka folkhälsan trots att det är svårt att bedöma denna effekt.

Skillnader i träning påverkar

Studier visar att unga har en fördel av att tillhöra en idrottskultur under sin uppväxt men att det är tydliga psykosociala skillnader mellan dem som tränar lite eller mycket respektive de unga som inte tränar alls. De positiva erfarenheterna av de som tränar är att upplevd kompetens, relationer till andra, trygghet, tillit och karaktär. Problemet med unga som upplever ohälsa orsakas inte av tidig talangutveckling, tidig specialisering eller omfattande träning, utan beror på brister i miljön kring idrottarna.

Suzanne Lundvalls slutomdöme är att antologin är intressant, provokativ i vissa stycken, en kunskapsbank att kunna referera till, men där tillämpningen av bokens olika slutsatser lämnar mer att önska ur ett nordiskt perspektiv. Den kan bidra med bättre modeller kring hur unga kan skolas in, tränare kan utvecklas, och hur triaden familj, tränare, atlet kan stärkas. Målet att fortsatt nå "högre, starkare och fortare" vilar över boken.

Läs hela recensionen på Idrottsforum