Anna Tidén om att sportiga gynnas i bedömningen

Nyheten publicerad | 2016-05-06

Anna Tidén uttalar sig i Lärarförbundets tidning Mivida om att aktivt sportiga barn bedöms bättre i ämnet idrott och hälsa än andra barn. Därför borde lärarna ägna sig åt att utveckla och stimulera elevernas intresse.

– I dagens betygssystem blir det väldigt mycket utvärdering och bedömning. Att läraren bockar av hur långt eleverna kommit inom ett ämnesområde kan kännas tryggt för den som är duktig, men för de elever som är inne i en utvecklingsfas kanske det är negativt då de inte får utvecklas i lugn och ro, säger Anna Tidén.

En av Anna Tidéns slutsatser i avhandlingen " Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering" är att de motorik- och rörelsetester som används i forskning och undervisning gynnar elever som redan är aktiva i traditionella idrotter.
– Det finns en risk att elever som har andra rörelseförmågor missgynnas, till exempel de som tycker om att röra sig utomhus eller till musik. Däremot ska inte de som redan är med i idrottsrörelsen missgynnas, utan man ska snarare lyfta fram fler elevers rörelseförmågor. I och med att vi har ett målrelaterat betygssystem kan i teorin alla få högsta betyg, säger Anna Tidén.

Nästan alla barn tycker om att röra sig när de är små och därför måsta läraren tidigt bygga upp en positiv och tillåtande miljö som behåller denna känsla. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att eleverna är mycket mer exponerade i idrott och hälsa än i de flesta teoretiska ämnen.
– Under en lektion i idrott och hälsa visar man sin kropp för alla kamrater. Skillnaden mellan de elever som kan och de som inte kan blir mycket tydligare än i andra ämnen.

Läs hela artikeln i Mivida