Dokumentation från Per-Olof Åstrands minnesstund

Nyheten publicerad | 2015-02-04

Bild på P-O Åstrand i samband med minnesstundenProfessor emeritus Per-Olof Åstrand föddes 1922 och insomnade stilla i hemmet den 2 januari. Per-Olof Åstrand var en centralgestalt inom svensk och internationell idrotts- och arbetsfysiologi.

Det submaximala konditionstest som Åstrand och hans blivande hustru Irma Ryhming publicerade 1954, det så kallade Åstrandtestet, bidrog till att göra GCI känt över världen. Till vilsamma pianotoner fylldes aulan på GIH. Många familjemedlemmar, vänner, kolleger och studenter ville hylla Per-Olof Åstrands minne.

Läs dokumentationen och se bilder från minnesstunden