Wii-spel lär elever att dansa

Nyheten publicerad | 2014-12-04

I den nya studien om interaktiva dansspel visar resultatet där 25 elever i en gymnasieklass deltog visar att med hjälp av Nintendo Wii-spelet Just Dance lärde sig eleverna att dansa. Béatrice Gibbs, lic-doktorand vid GIH, har undersökt hur man kan lära ut dans på lektioner i idrott och hälsa genom att använda interaktiva dansspel.
– Tv-spel är en naturlig del av ungdomars liv och genom att använda dessa spel i undervisningen i idrott och hälsa sätter vi dansen i ett sammanhang där eleverna känner igen sig, säger Béatrice Gibbs.

Läs pressinformationen om den nya studien.