Utbildning i Likvärdig undervisning i idrott och hälsa

Nyheten publicerad | 2014-10-16

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Gymnastik- och idrottshögskolan bjuder in till en utbildning som syftar till att alla elever ska ges förutsättningar att vara delaktiga i all undervisning. Det ingår i skolans uppdrag och gäller för lek och fysisk aktivitet, till exempel för undervisningen i idrott och hälsa.

Datum för utbildningen är tisdagen den 9 december mellan klockan 13-16.

Läs mer om utbildningen och ladda ner inbjudan.