Två GIH-forskare från SCIF:s Idrottsvetenskapspris

Nyheten publicerad | 2014-12-04

Mikael Mattsson, forskare på GIH, och Filip Larsen, forskare på Karolinska Institutet, men med koppling till GIH, har tilldelats Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, pris för yngre forskare. Förutom en prissumma på 50 000 kronor vardera får mottagarna även en minnesplakett.

Läs pressmeddelandet om SCIF:s Idrottsvetenskapspris