Två GIH-are examineras från Forskarskolan

Nyheten publicerad | 2014-05-19

GIH har två licentiander Béatrice Gibbs och Kerstin Nilsson som tar sin examen från Forskarskolan idrott och hälsas didaktik. Forskarskolan är ett samarbete med Malmö högskola och Örebro universitet och är ett led i regeringens satsning på forskarutbildning av verksamma lärare. Béatrice Gibbs och Kerstin Nilsson började för två år sedan.

Kerstin Nilssons titel är ”Hitta lätt – så blir det rätt” och handlar om en praxisnära didaktisk studie om att orientera sig med hjälp av en karta. Onsdagen den 28 maj kl 13.00 i lärosal 1506 försvarar Kerstin Nilsson sin licentiatuppsats i idrottsvetenskap. Béatrice Gibbs titel är ”Wii lär oss dansa?” och handlar om interaktiva dansspel, rörelsekvaliteter och lärande i idrott och hälsa. Béatrice Gibbs försvarar sin licentiatuppsats i idrott och hälsas didaktik onsdagen den 11 juni kl 13.00 i lärosal 1505.

Läs mer om Kerstin Nilssons uppsats.

Läs mer om Béatrice Gibbs uppsats.