Suzanne Lundvall och Peter Schantz i internationell bok om hälsa

Nyheten publicerad | 2014-03-05

Suzanne Lundvall och Peter Schantz har författat ett kapitel i den internationella boken Physical Education and Health där sammanlagt 80 välrenommerade universitet, nationella och internationella organisationer, tidskrifter och skolor från 35 länder deltog. Deras kapitel heter Changing Perspectives on Physical Education in Sweden: Implementing Dimensions of Public Health.

and Sustainable Development och handlar om bland annat ämnet idrott och hälsa i förhållande till folkhälsa och hållbar utveckling.

Syftet med boken är att illustrera hur synen på hur den allmänna uppfattningen vad gäller kvantitet och kvalitet vad gäller hälso- och idrottsprogram behöver förbättras internationellt. Forskare från olika regioner och länder fick i uppdrag att ge sin syn på hur man kan förbättra idrott och hälsoprogram i en skolmiljö samt ge sin syn på de utmaningar de ställs inför i sina respektive länder. Bland de viktigaste frågorna var hur man förbereder lärare och hur de genomför idrottslektioner i enlighet med den lagstadgade politiken. Boken är tänkt att fungera som en resurs för att bättre förstå den nuvarande situationen från alla världsdelar.

 

Här kan du läsa mer om boken och om hur du kan beställa den.