Skandinaviska nätverket i bollspel

Nyheten publicerad | 2014-11-12

GIH står som arrangör för det Skandinaviska nätverket i bollspel den mellan onsdagen den 19 november till fredagen den 21 november. Nätverket startade 2003 och konferensen är den tolfte i ordningen, med deltagande lärare och forskare från Aarhus universitet, Köpenhamns universitet, Odense universitet, Norges idrottshögskola, Högskolan i Sogndahl, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Umeå universitet, Örebro universitet och GIH.

Schemat för onsdagen den 19 november
Tema Bollspel och bedömning

Tid Lokal Innehåll
12:30 – 13:00 Lärosal 2303 Inskrivning, smörgås och kaffe
13:00 – 13:30 Lärosal 2303 Introduktion till nätverksträffen av Gunnar Teng, GIH
13:30 – 14:30  Lärosal 2303 Bedömning av kunskaper i bollspel – ett svenskt perspektiv av Anna Tidén, Pia Agné och Fredrik Svanström från GIH 
14:30 – 15:00   OMKLÄDNING, FRUKT OCH DRYCK
15:00 – 16:30        Idrottshall 1 och 2 Bedömning och bedömningsstöd i praktiken av Anna Tidén, Pia Agné och Fredrik Svanström från GIH
17:00 – 18:00        Idrottshall 1 och 2 Det kulturella bollspelet PÄRK av Leif Yttergren, GIH
18:30 – 21:00       Personalrummet MIDDAG och Diskussioner om hur och vad som bedöms i Sverige, Norge och Danmark vid betygsättning i bollspel?

Schemat för torsdagen den 20 november
Tema Bollspel och lärande

Tid Lokal Innehåll
09:00 – 10:15 Lärosal 2303

Uppdrag samspel – en studie om elevers samspelskunnande i bollspel: Gunnar Teng, GIH

10:15 – 11:00   KAFFE
11:00 – 12:30       Idrottshall 1 och 2 Uppdrag samspel – praktiknära forskning av Gunnar Teng och Dan Wiorek
12:30 – 14:00    LUNCH
14:00 – 15:30        Idrottshall 1 och 2

Forskning i bollspelspraktiken – Splitvisionprojektet av Johnny Nilsson, GIH

15:30– 16:00  

PAUS

16:00 – 17:30 Lärosal: 1506

 Diskussioner om praktiknära forskning/utvecklingsprojekt  i bollspel i Sverige, Norge och Danmark – rapporter från respektive land.

18:00 –  

 MIDDAG - följt av föreläsning: Volleyboll och ledarskap, Elin Warner, före detta GIH-student och tränare i volleyboll

Schemat för fredagen den 21 november 
Tema Bollspel och undervisningsmodeller

Tid Lokal Innehåll
09:00 – 10:15      Lärosal: 1506 TGfU i föreningslivet med Lars Pihl och Dan Wiorek, GIH och Djurgårdens IF berättar om hur de arbetar med TGfU-modellen med Johan Fallby och Tommy Davidsson
11:00 – 12:00    Lärosal: 1506

Kaffe och diskussion om TGfU-modellen/modeller med Lars Pihl och Dan Wiorek, GIH. Erfarenheter av olika undervisningsmodeller i Sverige, Norge och Danmark.

12:00 – 13:00   LUNCH
13:00 – 14:30 Lärosal: 1506 Rapporter från respektive högskola. Beslut om nästa års nätverksträff