Så påverkar alkohol din träning

Nyheten publicerad | 2014-01-29

Bild på rapporten Alkohol och idrottEnligt den kunskapsöversikt som tre forskare på GIH har sammanställt kan de fysiska prestationsförmågan i vissa fall vara nedsatt i mer än 60 timmar efter alkoholintag.

- Koordination, koncentration och reaktionsförmåga påverkas mest negativt av alkoholkonsumtion, vilket medför att skaderisken ökar, framför allt i samband med trötthet, säger Mikael Mattsson.

De negativa effekterna av alkohol i kombination med idrott kan variera väldigt mycket beroende på individ och typ av idrott. En låg eller måttfull alkoholkonsumtion ger liten eller i princip ingen negativ inverkan på själva träningseffekten. En högre konsumtion däremot minskar möjligheten att exempelvis bygga muskler genom att de uppbyggande hormonerna hämmas efter alkoholintag. Trots att alkoholen lämnat kroppen dagen efter så finns det fortfarande effekter kvar som påverkar prestationsförmågan negativt.

Läs hela pressinformationen och ta del av rapporten.