Premium till Eva Linghedes uppsats

Nyheten publicerad | 2014-04-28

Stipendienämnden vid GIH har under mars 2014 tilldelat doktoranden Eva Linghede ett premium ur ”Överste och Fru Adolf Johnsons fond” för sin uppsats "Har passionen för hästar ett kön? – att göras och göra sig till ridsportkille". Eva Linghede tilldelas 10 000 kronor i premium ur fonden. 

Den externa bedömningen motiverar uppsatsen på följande sätt: 

”Eva Linghedes uppsats Har passionen för hästar ett kön? att göras och göra sig till ridsportkille är en välskriven och genomarbetad uppsats. Författaren visar upp ett teoretiskt djup och analytisk kapacitet som imponerar. Sammantaget en högst intressant och relevant studie för ämnesområdet idrott, med en ovanlig resultatredovisning.”