Olika träningsstrategier förbättrar uthållighet och insulinkänslighet

Nyheten publicerad | 2014-12-04

Regelbunden motion är effektivt för att förebygga diabetes och förbättra prestationsförmågan, men beroende på syfte, kapacitet och tillgänglighet måste olika träningsformer utvärderas. Per Franks avhandling visar att träning med låga glykogennivåer ökar mitokondrietätheten, vilket innebär en förbättrad uthållighet. Resultatet visar även att styrketräning är en effektiv och säker metod för äldre att förbättra hälsa och prestation.

Läs pressmeddelandet om avhandlingen.