Minnesstund för Lars-Magnus Engström

Nyheten publicerad | 2014-01-21

Professor Lars-Magnus Engström avled i januari 2014 efter en längre tids sjukdom.

Lars-Magnus Engström
6 december 1938 - 2 januari 2014

Läs kollegornas minnesruna

Begravning

Begravningen äger rum måndagen den 27 januari 2014 kl.13:00 i Heliga korsets kapell på Skogskyrkogården.

Minnesstund

Direkt efter begravningen kommer en minnesstund att hållas. Platsen är ännu inte bestämd, men troligen blir den på GIH.
O.s.a. till Lundkvist Begravningsbyrå, tel 08-530 688 089 senast den 22/1.

Minnesfond

Istället för blommor, tänk gärna på Lars-Magnus Engströms minnesfond för unga forskares möjlighet till internationellt utbyte. Bankgiro: 239-2405. Ange gärna givarens namn/organisation så att det finns möjlighet att framföra ett tack.

Utländska inbetalningar

Vid utländska inbetalningar se uppgifter längst ned på sidan "Kontakta GIH".