Mats Börjesson nominerad till GlobalPLANets utmärkelse

Nyheten publicerad | 2014-08-08

Tillsammans med cirka 30 andra internationella forskare tillhör Mats Börjesson de som är nominerade. Det är GlobalPLANets prenumeranter som bidrar till den gedigna listan.

Varannan vecka skickas det ut ett mail till alla prenmeranter med informaiton om vilka som har nominerats.

Här kan du ta del av GlobalPLANets lista över nyckelpersoner inom forskning inom fysisk aktivitet.

http://www.globalpanet.com/people-careers/