Jane Meckbachs docentföreläsning om idrottsledare och idrottslärare

Nyheten publicerad | 2014-03-04

Jane Meckbachs docentföreläsning om ”Idrottsledare och idrottslärare - ungdomar, uppdrag och utmaningar” handlade bland annat om vilka ungdomar som lockas till idrottens olika ledaruppdrag i form av unga ledare inom idrottsrörelsen och till lärare i idrott och hälsa.  

Jane berättade om det finns 690 000  ledare där 65 procent är män och 48 procent utgörs av ideellt arbete av barn och ungdomar:
– Forskning visar att de som idag är idrottsledare har hög utbildning, svenskt ursprung och tillhör medelklassen. Det är även en tydlig dominans av manliga ledare och här skiljer sig villkoren åt mellan män och kvinnor. 

Jane Meckbach baserar sin datainsamling från utvärdering av den särskilda satsningen av unga ledare inom Idrottslyftets ram som omfattar såväl årsrapporter, utvecklingsplaner, projektbeskrivningar och ansökningar från enskilda föreningar samt fokusgruppsintervjuer på 37 personer. Denna studie genomförde Jane i samarbete med Lena Larsson från Linnéuniversitetet. Dessutom har en studie av unga ledare från olika ledarutbildningar genomförts via en enkätstudie där 540 unga ledare besvarade enkäten

– Här framkom det väldigt tydligt vilka egenskaper en ledare bör ha för att ha en framtid som ledare. Personen i fråga bör ha varit aktiv inom idrott, ha en vilja att bli ledare, förväntas ha ett gott självförtroende samt ha ett studieintresse, säger Jane.

Jane informerade även om vilka studenter som söker sig till lärarutbildningen i idrott och hälsa och vilka erfarenheter vad gäller skola, idrott och ledarskap de bör ha som sökande. Hon gick även in på vilka likheter respektive olikheter det finns i respektive uppdrag och vilka pedagogiska konsekvenser som framträder i mötet med barn- och ungdomar för tränare och lärare.
– Det räcker inte bara med att satsa på unga ledare eller föräldrar som tidigare varit aktiva för att täcka behovet av idrottsledare. Idrottsrörelsen måste satsa på  kvinnor, ungdomar och personer med invandrarbakgrund som är intresserade av att leda och utbilda sig, säger Jane Meckbach.

Här kan du ta del av presentationen som Jane Meckbach visade.