Idrottspsykologisk rådgivningsutbildning

Nyheten publicerad | 2014-09-01

GIH genomför på uppdrag av RF och SISU Idrottsutbildarna en grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott. Utbildningen genomförs på Idrottens utvecklingscentrum Bosön, Lidingö.

Utbildningen motsvarar studier på halvtid och omfattar schemabunden tid med 16 gemensamma träffar motsvarande 400 timmar.

De som söker denna utbildning ska ha en anställning eller uppdrag inom elitidrotten, där arbetet har tydlig karaktär av att vara människoutvecklande (förbundsläkare, sjukgymnast, elittränare, nutritionist, psykolog), och där ett vårdande perspektiv finns i det vardagliga arbetet.

Läs mer om idrottspsykologisk rådgivningutbildning