Gratis träning på GIH

Nyheten publicerad | 2014-01-07

GIH organiserar regelbundna motionspass som leds av en motionsledare och träningsgrupper som studenterna organiserar. Träningen är avgiftsfri och består av styrketräning, vattengymnastik och motionsgymnastik. I början av vårterminen leds träningarna av Lena Gejke men sedan studenter kommer att leda träningsgrupperna som en del i deras undervisning i hälsa.

Om du är kvinna eller man, frisk eller har någon kronisk folksjukdom, krämpa eller åldersrelaterad förändring och har rekommenderats av läkare att motionera är du välkommen att delta.

Om du är osäker på om träning är hälsosamt för dig bör du ta kontakt med din läkare för en hälsokontroll och rådgivning och ta med dig ett intyg till oss som visar i vilken grad du kan delta.

Här kan du läsa mer om vilka tider som gäller och vilka krav som ställs.