GIH:s första spikning

Nyheten publicerad | 2014-05-14

Doktorand John Hellström var den första på GIH som spikade sin avhandling ”Den svenska sporthjälten”. Att spika sin avhandling är ett offentliggörande och syftar till att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen. Själva spikningsceremonin grundar sig på Martin Luthers spikning av sina 95 på kyrkoporten i Wittenberg.

Bild på Lotta HaglundMarie Nyberg inledde ceremonin genom att slå i en gonggong. Därefter hälsade bibliotekschef Lotta Haglund alla välkomna och berättade att en akademisk doktorsavhandling ska offentliggöras senast tre veckor före disputationen. Från denna tidpunkt ska lärosätet tillhandahålla avhandlingen så att den som önskar kan läsa den för att kunna komma med kritik under disputationen.

– Idag är det vanligt att spikning sker elektroniskt, genom att avhandlingen publiceras i lärosätets publikationsdatabas på webben. Förutom att publicera den i Diva har GIH även valt att ha en fysisk spikning i biblioteket, säger Lotta Haglund.

Därefter tog rektor Karin Henriksson-Larsén till orda.

– Jag är idag en mycket stolt rektor som får vara med om GIH:s första spikning av en avhandling. GIH firade 2013 sitt 200-årsjubileum och den första avhandlingen som examineras i GIH:s historia är mycket passande om idrottshistoria. Lycka till med disputationen och jag hoppas att det är många som läser den och ställer frågor vid din disputation, säger Karin Henriksson-Larsén som passade på att tacka Stockholms universitet som är involverade i avhandlingsarbetet.

John S. Hellström spikar i sin avhandlingJohn S. Hellström tog sedan hammaren och spikade med bestämda slag i spiken. I sin avhandling ”Den svenska sporthjälten” har John följt Harry Persson, Ingemar Johansson, Björn Borg, Ingemar Stenmark och Carolina Klüft som var stjärnor i olika sportgrenar under olika tidsepoker och gemensamt är att de var nationella hjältar.

– Hur en sporthjälte växer fram i medierna avspeglar samhällsandan och medierna beskriver dem som moraliska förebilder som legitimerar samhällets ideal och värderingar, säger John S. Hellström.

Läs mer om John S. Hellströms disputation den 4 juni.

BIld på John S Hellström

Bild från publikenBild från publikenMarie Nyberg med gonggong