GIH:s första doktor!

Nyheten publicerad | 2014-06-04

Bild på John S. HellströmIdag disputerade John S. Hellström med sin avhandling "Den svenska sporthjälten". Denna disputation är historisk då det är GIH:s första.

I aulan försvarade John sin avhandling då opponent professor Torbjörn Nilsson från Södertörns högskola sammanfattade, ifrågasatte och berömde. Betygsnämnden bestod av professor Jens Ljunggren från Stockholms universitet, professor Christer Ericsson från Örebros universitet och docent Karin Redelius från GIH. Huvudhandledare har varit Leif Yttergren.

På bilden ses John S. Hellström när han försvarar sin avhandling i aulan.

Läs mer om "Den svenska sporthjälten".