GIH:s forskare Karin Redelius med i Aktuellt om kränkningar inom idrotten

Nyheten publicerad | 2014-01-21

Bild på Karin RedeliusTitta och lyssna på Karin Redelius, forskare på GIH, från Aktuellts nyhetssändning den 20 januari. Temat var Kränkningar inom idrotten. En ny undersökning från Sifo visar att vart fjärde barn upplever att de blivit hånade, utfrysta – till och med av sina tränare.
– Dessa är allvarliga siffror där man måste beakta och sätta in insatser så att det blir ändring. Idrotten har en stor potential till att bidra till att barnen känner gemenskap, tillhörighet och laganda, men det sker inte av sig självt utan krävs en aktiv insats, säger Karin Redelius. Idrotten är även för barn innebär träningar en prestationsfylld aktivitet där det finns en viss konkurrens, rangordning och där makthierarkier och utsatt som barn där misslyckanden syns väl.

Karin berättar om att det nyligen genomförts en studie på GIH om nollning där det visade att det finns kränkande aktiviteter.

– Ungdomar har berättat att när de kommer nya till ett lag eller till ett riksidrottsgymnasium är de tvungna att göra aktiviteter som de äldre bestämmer. Det kan vara grova saker som att bli fastbunden, de kastar mat på en, de blir tvungna klä av sig inför andra och ofta sker dessa aktiviteter i kombination med alkohol.

Vad ska man göra för att för att förhindra kränkningar inom idrotten?
– I de lag som har ett aktivt ledarskap där de pratar om hur man ska vara mot varandra och hur en bra lagkompis är var det färre barn som blivit kränkta.

Vilket ansvar har föräldrarna?
– De ska alltid stötta och hjälpa barnen då idrotten är en verksamhet som är till för barnen – inte ledaren – som ska utvecklas och rätt att ha det bra.

 Klicka på Svt:s webbplats och skrolla fram till 23:50