GIH tar fram system för paddling till OS

Nyheten publicerad | 2014-10-17

GIH:s forskare har tagit fram ett evidensbaserat klassificeringssystem för grenen paddling inför OS i Rio 2016. Den Internationella Paralympiska Kommittén, IPC, beslöt 2011 att de nya grenarna triathlon och kanot ska vara med i OS i Rio 2016, vilket innebär att antalet grenar ökas från 20 till 22.  

Anna Bjerkefors har fått i uppdrag av Internationella Kanotförbundet, ICF, att utveckla och presentera ett klassificeringssystem för para-kanotister till IPC.  

I GIH:s projektgrupp ingår även professor Toni Arndt, forskningsassistent Johanna Rosén och laboratorieingenjör Olga Tarassova.

Läs mer om uppdraget